Ngày 08/5/2020, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định Quy định về Bảng giá đất tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020-2024.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2020. Thay thế Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 và Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Bảng giá đất là cơ sở để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất khi thực hiện giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất và là mức giá bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

Xem thêm: Quy định về đo đạc, tách thửa tại Đắk Nông

Để nhận Bảng giá đất tỉnh Đắk Nông bằng file excel, pdf đẹp, quý khách vui lòng gửi mail đến địa chỉ: cskh.hadaknong@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp hotline: 0329.555.655 để được hỗ trợ kiểm tra quy hoạch, giá đất tại khu vực một cách nhanh gọn lẹ.

Bảng giá đất huyện Cư Jút, Đắk Mil, Krông Nô

Follow Bất Động Sản Hà Đắk Nông để cập nhật nhanh thông tin những lô đất đẹp, phù hợp tài chính cá nhân, đầu tư sinh lời cao.

Liên kết: